Pôsobnosť spoločnosti

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN, a.s.

Naša spoločnosť má pôsobnosť na celom území slovenskej republiky so sieťou pobočiek v mestách:

Miletičova 14, 821 08 Bratislava,

tel./fax: : 00421/2/43 41 39 92,

e-mail: diseven@diseven.sk

Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta

Piaristická 2, 949 01 Nitra

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Partizánska 677/17, 058 01 Poprad

  1. Mája, 911 01 Trenčín

Na Rákoši 9263, 960 01 Zvolen

Bytčická 2, 011 06 Žilina

D.I.SEVEN, a.s.
MILETIČOVA 14, 821 08 BRATISLAVA
TEL.: 00421/2/434 139 92
FAX: 00421/2/43 41 39 92
E-MAIL: DISEVEN@DISEVEN.SK

BANKOVÉ SPOJENIE:
Bankové spojenie:
ČSOB
IBAN: SK2775000000004003573777
SWIFT: CEKOSKBX

Prima banka Slovensko
IBAN: SK2931000000004210266518
SWIFT: LUBASKBX

IČO: 35 799 161
IČ DPH: SK2020257954