Predstavenie spoločnosti

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.

Už niekoľko rokov úspešne a zodpovedne pôsobí v oblasti poskytovania upratovacích služieb. Sme etablovaná, neustále sa dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá kladie významný dôraz na kvalitu, profesionalitu a širokospektrálnosť a rozsah poskytovaných činností. Spokojnosť našich klientov, ako aj splnenie tých najnáročnejších požiadaviek je našou najlepšou referenciou pre služby, ponúkané po celom území Slovenskej republiky.

Informácie o spoločnosti

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.

Zamestnáva viac ako 250 profesionálne vybraných a dôkladne školených zamestnancov, ktorých počet spolu s portfóliom ponúkaných činností dynamicky narastá.

Naše širokospektrálne aktivity v oblasti upratovania zahŕňajú komplexný upratovací servis administratívnych priestorov, ako aj komplexné čistenie priemyselných prevádzok.

Pôsobnosť spoločnosti

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.

Sieť pobočiek D.I.SEVEN services, spol. s.r.o. Je systematicky rozmiestnená po celom území Slovenska a tak je dostupná všetkým obchodným partnerom, vyhľadávajúcim maximálnu ústretovosť, ktorá ide ruka v ruke s profesionálnym prístupom. Nájdete nás v týchto mestách:

Miletičova 14, 821 08 Bratislava,

tel./fax: : 00421/2/43 41 39 92,

e-mail: diseven@diseven.sk

Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta

Piaristická 2, 949 01 Nitra

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Partizánska 677/17, 058 01 Poprad

  1. Mája, 911 01 Trenčín

Na Rákoši 9263, 960 01 Zvolen

Bytčická 2, 011 06 Žilina

D.I.SEVEN, a.s.
MILETIČOVA 14, 821 08 BRATISLAVA
TEL.: 00421/2/434 139 92
FAX: 00421/2/43 41 39 92
E-MAIL: DISEVEN@DISEVEN.SK

BANKOVÉ SPOJENIE:
Bankové spojenie:
ČSOB
IBAN: SK2775000000004003573777
SWIFT: CEKOSKBX

Prima banka Slovensko
IBAN: SK2931000000004210266518
SWIFT: LUBASKBX

IČO: 35 799 161
IČ DPH: SK2020257954

Ručenie spoločnosti

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.

Záruky, ktoré naša spoločnosť
poskytuje sú plne zakotvené v každej obchodnej zmluve. Ručíme za nami vykonávanú činnosť v plnom rozsahu.

V záujme klienta prevádzame dôslednú kontrolu bezúhonnosti a pracovného nasadenia našich zamestnancov, ktorá znižuje riziká na minimum.

Spoločnosť D.I.SEVEN services, spol. s. r. o. je poistená v Generali Slovensko poisťovňa, a.s., voči prípadným spôsobeným škodám pri výkone upratovacích a čistiacich prác a to do výšky 664 000 eur.