Ponuka služieb komplexného bezpečnostného servisu:

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN, a.s.

Naša spoločnosť sa v komplexnom bezpečnostnom servise systémovo špecializuje na profesionálnu ochranu osôb, jej činností, fyzickú a elektronickú ochranu objektov.

V záujme klienta operatívne riešime akékoľvek pripomienky zo strany zákazníka, ručíme za zverený majetok klienta a za činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v danom objekte.

Bezpečnostné poradenstvo

Celoplošná fyzická ochrana objektov, osobná ochrana (fyzická ochrana osôb)

Recepčné a informačné služby

Elektronické zabezpečovacie a kamerové systémy, predaj, projekcia, montáž, záručný a pozáručný servis, revízie

Preprava finančných hotovostí

Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy

Návrhová analýza

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN, a.s.

Naša spoločnosť sa v komplexnom bezpečnostnom servise systémovo špecializuje na profesionálnu ochranu osôb, jej činností, fyzickú a elektronickú ochranu objektov.

Návrhová analýza obsahuje: 

Výber zamestnancov

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN, a.s.

Spoločnosť venuje výberu svojich zamestnancov značnú pozornosť.

Každý nový záujemca prechádza náročným výberovým konaním, pri ktorom sa kladie veľký dôraz na bezúhonnosť a spoľahlivosť, dobrý zdravotný a psychický stav, príjemné a ústretové vystupovanie, záujem o danú prácu, iniciatívu a taktiež kladné referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa.

Ochrana objektov je zabezpečovaná zamestnancami spoločnosti D.I.SEVEN, a.s., ktorí sú vybavení dostupnými vecnými bezpečnostnými prostriedkami.