Ponuka služieb komplexného bezpečnostného servisu:

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.

Neustále rozširuje svoje portfólio ponúkaných služieb, preto sa rozhodla rozšíriť svoju špecializáciu z bezpečnostnej oblasti o upratovanie všetkých druhov objektov a zariadení. Zaručujeme rýchle jednanie, riešenie neštandardných situácií, flexibilitu a predovšetkým profesionalitu. Ručíme za zverený majetok klienta a za činnosti poskytované v danom objekte, ako aj za diskrétnosť upratovacieho personálu.

V záujme klienta operatívne riešime akékoľvek pripomienky zo strany zákazníka, ručíme za zverený majetok klienta a za činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v danom objekte.

Upratovací servis administratívnych, priemyselných a hotelových priestorov

Pravidelné upratovanie interiéru administratívnych budov

Tepovanie, vysávanie a čistenie kobercov

Hygienický program, dopĺňanie prípravkov a dezinfekčný servis

Upratovanie po remeselných činnostiach

Exteriérové čistenie fasád, okien a výkladov

Výškový servis pomocou horolezeckej techniky

Čistenie priemyselných prevádzok a hál

Veľkoplošné ošetrenie polymérovým voskom

Záhradnícke práce a údržba zelene

Zimná údržba prístupových komunikácií

Návrhová analýza

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.

Pre bezproblémové vykonávanie všetkých druhov upratovacích činností je nevyhnutná návrhová analýza, ktorá je dôsledkom odborných znalostí a profesionálnych skúseností nášho personálu. Navrhovaný systém upratovania rešpektuje špecifiká objektu klienta, jeho priania a preferencie v oblasti hygieny.

Návrhová analýza obsahuje: 

Výber zamestnancov

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.

Spoločenská hodnota značky D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. je tvorená predovšetkým prístupom, prácou a flexibilnými riešeniami našich zamestnancov pri poskytovaní komplexných upratovacích služieb.

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na výber svojich zamestnancov pre ktorúkoľvek z ponúkaných činností.

Priebeh výberového konania:

Každý uchádzač prechádza niekoľkostupňovým výberovým konaním, pri ktorom venujeme pozornosť najmä bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača, podloženú kladnými referenciami od predchádzajúceho zamestnávateľa. Ďalej vyžadujeme dobrý zdravotný, fyzický stav a príjemné vystupovanie. Samozrejmosťou je ústretovosť voči požiadavkám obchodného partnera a iniciatíva podporená osobným nasadením a záujmom o pracovnú činnosť.